ZRUŠENO! Kukuřice v praxi 2021

23. 11. 2020

Vážení zákazníci konference byla kvůli nepříznivé epidemiologické situaci zrušena. Nezoufejte však, připravili jsme pro Vás online variantu.


KWS OSIVA s.r.o. ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně - Agronomickou fakultou

a Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií si Vás dovolují pozvat na

20. ročník konference Kukuřice v praxi 2021

Termín a místo konání:

12. 1. 2021 Plzeň, pivovar Prazdroj, centrum Secese - Červený sál

13. 1. 2021 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

19. 1. 2021 Hotel U Crlíků v Tetčicích

20. 1. 2021 Palačov, hostinec u Horáků

21. 1. 2021 Hradec Králové, kongresové centrum Aldis


Program

8:30 - 9:15 Prezence
9:15 - 9:20 Zahájení
9:20 - 9:40

Víme jak na to - představení nejdůležitějších hybridů kukuřice a čiroku KWS

9:40 - 10:20

Zamezení vodní eroze půdy při pěstování kukuřice na MEO půdách pomocí vhodných meziplodin - cesta k přátelskému zemědělství vůči životnímu prostředí

10:20 - 11:00

Uplatnění nejnovějších poznatků a technologií precizního zemědělství ve výživě a hnojení rostlin

11:00 - 11:15

Přestávka

11:15 - 11:45

Zkušenosti z plošného monitoringu zralosti kukuřice na siláž za pomoci družicového průzkumu v roce 2020 v ČR

11:45 - 12:20

Dvě sklizně do roka (silážní žito a kukuřice na siláž) z pohledu produkce mléka a metanu z 1 ha

12:20 - 13:00

Rizika onemocnění lidí a zvířat v rozvinutém regionu

13:00 - 13:10 Diskuze a závěr
13:15 Společný oběd


Odborný garant: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.

Organizační garant: Ing. Karel Prokeš, Ph. D.


Více informací v pozvánce