Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Máte objednány nejpěstovanější hybridy KWS?

18. 11. 2021

Vážení pěstitelé kukuřice,

chceme Vás touto zprávou upozornit, že hybridy kukuřice KWS Salamandra FAO 230, Amaveritas FAO 250 a Vitalico FAO 260 se pro své vlastnosti dostávají mezi 3 nejpěstovanější hybridy nejen v ČR. Mají společné tyto základní vlastnosti:

  • Nadprůměrný ročníkově stabilní výnos silážní hmoty
  • Ročníkově stabilní špičkový obsah škrobu dosažený v raném termínu
  • Vysokou stravitelnost silážní hmoty

V pokusech ÚKZÚZ prokázané navýšení tržeb za mléko v rozpětí 26-33 tisíc Kč/ha oproti konkurenčním hybridům v daném sortimentu - detaily v katalogu KWS.

Možná, že někteří z Vás si řeknou, že jsou pro vás tyto hybridy příliš rané. Dovolím si Vás vyvézt z omylu. Přestože ukládají škrob do zrna rychleji než řada konkurenčních hybridů, tak ale zároveň vykazují pomalejší stárnutí zbytku rostliny, neboli optimální sklizňové okno je delší. Navíc tyto hybridy plně ukázaly své přednosti jistoty dozrávání do špičkových parametrů stravitelnosti i v ročnících s chladným průběhem jara. Rovněž řada zemědělců při větších a opakovaných dávkách organických hnojiv - kejda, digestát, organic, hnůj - se často diví, že hybridy s FAO o 20 jednotek vyšších nedosahují výnosu hmoty a ani škrobu jako tyto hybridy - KWS Salamandra, Amaveritas a Vitalico. Je to dáno hlavně tím, že dochází k časovému přehnojení dusíkem a tím k oddálení ukládání škrobu u pozdnějších hybridů. Jinak řečeno, při větších a častých dávkách organických hnojiv by měl pěstitel volit o cca 20 jednotek FAO ranější hybridy. Tyto praktické zkušenosti dokládá řada zemědělských podniků, které při zařazení těchto hybridů KWS výrazně zvýšili užitkovost svých zvířat.

Jistě sami víte, jaká je situace na trhu s nákupem hnojiv pro jaro 2022. Již i u pesticidů jsou predikovány určité problémy s dodávkami. Proto, abychom Vám byli schopni včas a v dostatečném množství dodat osivo kukuřice KWS ve Vámi požadovaném sortimentu, Vás chceme požádat, o co nejčasnější objednávku. O tato osiva KWS je obrovský zájem i v okolních zemí EU a zásoby se rychle tenčí. Věřte nám, že toto není laciný reklamní trik, ale reálná skutečnost této doby.


Děkuji Vám za pochopení a podrobné prostudování stručných podkladů k nosným hybridům KWS v příloze.


KWS hybridy.pdf