Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

ONLINE konference Kukuřice v praxi 2021

5. 1. 2021

Protože se klasická forma konference letos nemůže uskutečnit, připravilo pro Vás KWS společně s partnery -  Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta a Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - online variantu.

Konference se můžete zúčastnit z pohodlí domova nebo kanceláře dne 13. 1. 2021 od 13 do 15 hodin na www.tvzemedelec.cz a v průběhu online konference bude možné pokládat otázky formou chatu.


Program:

Zamezení vodní eroze půdy při pěstování kukuřice na MEO půdách pomocí vhodných meziplodin - cesta k přátelskému zemědělství vůči životnímu prostředí

Ing. Petr Robotka, Ing. Marcel Herout, Ph.D.

 Zkušenosti z plošného monitoringu zralosti kukuřice na siláž za pomoci družicového průzkumu v roce 2020 v ČR

Ing. Josef Maňásek, Ph.D., KWS OSIVA s.r.o.

Uplatnění nejnovějších poznatků a technologií precizního zemědělství ve výživě a hnojení rostlin

Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D., Mendelova univerzita

kukurice-v-praxi-2021-online.pdf