Potřebujete poradit? Pište nebo volejte 724 582 201
Přihlásit se
0 0 Kč

Lalsil DRY HC Organic 100g

Kód: 30911054/100

Pro konzervaci krmiv v ekologickém zemědělství.

Cena: 3 442 Kč s DPH

Složení: Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 (1k) > 7,50 x 1010 CFU/g, Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M (1k) > 5,00 x 1010 CFU/g, Beta-glukanáza z Aspergillus niger MUCL 39199 (EC 3.2.1.6) (1k) > 5750 IU/g, Xylanáza z Trichoderma longibrachiatum MUCL 39203 (EC 3.2.1.8) (1k) > 30000 IU/g, Bio sacháróza do 100 g.

Popis: Lalsil DRY HC Organic enzymatický silážní přípravek. Není žíravý ani toxický.

Užití: Pro konzervaci bílkovinných a polo-bílkovinných krmiv v ekologickém zemědělství dle (Nařízení Komise (ES) č. 889/2008).

Princip působení: Přípravek LALSIL DRY HC ORGANIC pomocí dvou druhů enzymů zajistí dostatek cukrů akvalitní fermentaci. Omezuje rozvoj kvasinek a plísní, výrazně zvyšuje aerobní stabilitu a potlačuje sekundární fermentaci po otevření jámy.

Dávkování: 2 g přípravku na 1 tunu čerstvé silážní hmoty.

Skladování: Doba použitelnosti přípravku Lalsil DRY HC Organic je 12 měsíců od data výroby, pokud je skladován v neporušeném obalu na suchém a chladném místě.

Potřebujete potvrzení GMO FREE? Zde je ke stažení.