Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

DEMOFARMY 2017

9. 6. 2017

Zea Sedmihorky se poradensky podílí také na jedné z prvních demonstračních farem, na kterých se v provozu testují jednotlivé půdoochranné technologie v rámci tzv. DZES 5. Omezování eroze je snahou mnoha pěstitelů kukuřice, proto doporučujeme navštívit první veřejné setkání 22.6. 2017 na Demonstrační farmě v ZD Krásná Hora n. Vltavou, kde o svažité pozemky nemají nouzi a zároveň musí každoročně zajistit nemalé objemy kvalitní siláže pro skot a bioplynovou stanici.

Na akci bude možnost vyslechnout na jedné straně názory odborníků, kteří se podílí na přípravě dané legislativy ohledně erozí a na druhé straně názory a zkušenosti zástupců zemědělské firmy, kteří dané technologie testují. Pokud se setkání zúčastníte, jistě budete odcházet plni nových informací. Těšíme se na Vás.DEMOFARMY 2017

ZD Krasná Hora nad Vltavou a.s.


Místo konání: salonek v hlavní budově ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Program semináře

  • 9:00 - 9:30       Prezence
  • 9:30 - 9:50       Zahájení a představení podniku (Ing. Jiří Zelenka, předseda  představenstva)
  • 9:50 - 10:20     Představení projektu „demofarmy“ na podniku ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. (Ing. Marcel Herout, agronom farma Petrovice)
  • 10:20 - 10:40   Přestávka (občerstvení)
  • 10:40 - 11:10   Ověřování půdoochranných tech. polním simulátorem (Ing. David Kincl, Ing. Jan Srbek, Oddělení Pedologie a ochrany půdy VÚMOP)
  • 11:10 - 12:00   Představení protierozní kalkulačky (Ing. Ivan Novotný, Ing. Martin Mistr Ph.D., Oddělení Půdní služba VÚMOP)

Praktické ukázky v terénu

  • pozemek Čelikovské: Výklad u polního simulátoru deště u různých technologií pěstování kukuřice
  • pozemek Pod kravínem Týnčany: Praktická ukázka metody strip – till (vojtěško-tráva)
  • pozemek Čimelí: Praktická ukázka metody strip – till (nevymrzající meziplodina)

Kontakt a registrace

Ing. Marcel Herout

mail: heroutzdkh@seznam.cz

tel: 737 289 212

Registrace na seminář nejpozději pět dní předem na dané tel. číslo či email.