Podmínky užívání

Prodávající:
Zea Sedmihorky, spol. s r.o.
Roudný 53, 511 01 Karlovice
IČ 15044751
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl C, vložka 1108
zea@zea.cz

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je fyzické zboží (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://zea.cz/

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Zea Sedmihorky, spol. s r.o., se sídlem Roudný 53, 511 01 Turnov, Česká Republika.
V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autoři knihy za ně nenesou žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto  jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.

Čl. II – Objednávka

2.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://zea.cz/.

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://zea.cz/podminky-uzivani, a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2.2. Po provedení objednávky, Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do zpracování. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1. Na webové adrese https://zea.cz/ najdete všechny ceny  koncové. Prodávající je plátce DPH.

3.2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-, který slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1. Možnosti plateb:

– Hotově nebo platební kartou při osobním odběru.

– Dobírkou České Pošty.

Čl. V. – Ochrana osobních údajů

5.1. Prohlášení prodávajícího: Zea Sedmihorky, spol. s r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

5.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

5.3. Dodavatel může kupujícímu sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí.

Čl. VI – Vrácení zboží

6.1. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů. Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou na sídlo prodávajícího (zásilky poslané na dobírku nebudou převzaty). Zboží bude překontrolováno a následně bude vyplacena kupní cena zboží na číslo bankovního účtu uvedené kupujícím.

Čl. VII – Záruka a reklamace

7.1. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží.

7.2. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zjištěné vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (nebo e-mailem na zea@zea.cz) nebo na tel. 481 389 607. Dopravu zboží k prodávajícímu hradí kupující. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení reklamace. Vrátit lze jen produkty nepoškozené a spolehlivě zabalené, u kterých bude přiložena kopie faktury – daňového dokladu. Poštovné a balné se nevrací.

7.3. Náhradou za oprávněnou reklamaci může být vrácení ceny zboží nebo dodávka náhradního zboží.

Čl. VIII – Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.07.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://zea.cz/, popřípadě dalšími informačními kanály.

Prodávající Zea Sedmihorky, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://zea.cz/podminky-uzivani/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.


Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

EET – Elektronická Evidence Tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.