Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Seminář: „Receptář konzervace“

22. 1. 2016

Výroba kvalitních senáží a siláží je jednou z nejsložitějších disciplin rostlinné výroby. Je to dáno velmi úzkým časovým prostorem k provedení sklizně v optimálních podmínkách. Při vlastní konzervaci objemných krmiv však tak jako tak musíme část živin obětovat, pro stabilizaci živin ostatních. Moderní konzervanty objemných krmiv dokáží zaručit i jejich stabilitu při odběru.

Úspěšnost samotného konzervačního procesu je úzce spojená s druhem použitého konzervačního prostředku. Existuje nepřeberné množství konzervantů objemné píce, ale ne každý vám umožní přizpůsobit se danému okamžiku sklizně a vyrobit krmiva vyhovující konečnému uživateli – skotu. Další samostatnou kapitolou je stabilita odebíraného materiálu po otevření jámy. Z posledních výsledků výzkumů vyplývá, že drtivá většina ztrát při konzervaci je právě při odběrech hmoty po otevření silážních jam. Že vše, co potřebuje pro svou výživu skot, platí i pro „železnou krávu“ – tedy bioplynovou stanici si ověřilo mnoho podniků, ale je možné užít stejný silážní inokulat pro dojnice i bioplynky? A lze snad podpořit výnos metanu v bioplynové stanici správnou konzervací?

Na tyto a další otázky je zaměřen seminář „Receptář konzervace“, který pořádá ZEA Sedmihorky ve dvou termínech:

  • úterý 2.2.2016 v Plzni,
  • středa 3.2.2016 v Radvánovicích.

Se svými odbornými přednáškami vystoupí:

  • Dr. Renato J. Schmidt, Ph.D., University of Delaware, Lallemand, USA: Zásadní mezníky při výrobě kvalitních siláží
  • Ing. Jitka Panoušková, KWS Osiva: AGRINIR - predikce metanu a mléka
  • Ing. Zdeněk Růžička, ZEA Sedmihorky: Biologické a chemické konzervanty v nabídce ZEA Sedmihorky

Přihlášky zasílejte na adresu: ZEA Sedmihorky, Roudný 53, 511 01 Turnov, nebo na zea@zea.cz. Více se dozvíte na pozvánce.


pozvanka-seminar-konzervanty-2016.pdf