Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Více mléka z hektaru

8. 1. 2018

Dnes Vás chceme seznámit s výrazným pokrokem ve šlechtění kukuřice na siláž. Firma KWS opět posunula pomyslnou hranici kvality a ekonomického benefitu o hodně výše. Často při výběru hybridu na siláž je skloňována stravitelnost siláže. Stravitelnost daného hybridu je dána jednak genetickou výbavou, ale také výrazně stavem při sklizni, tedy schopností, jak dlouho vydrží v optimální silážní zralosti. Právě nové speciální silážní hybridy firmy KWS mají tyto vlastnosti plně skloubeny. Vynikají výborným zdravotním stavem při zpomaleném stárnutí při sklizni, což zaručuje vysokou stravitelnost zbytku rostliny, tedy bez palic. Ze srovnávacích zkoušek ÚKZÚZ vyplývá, že stravitelnost vlákniny zbytku rostliny je ovlivněna jen v rozmezí 2-3%. Naopak výrazně významnější vliv na stravitelnost celé silážované rostliny kukuřice, tedy včetně palice, má obsah a výnos škrobu na hektar, který v závislosti na hybridu kolísá v rozmezí až okolo 10%. Jinak řečeno, v našich podmínkách, kdy se zkrmuje u dojnic velký podíl kvalitních senáží, má na celkovou stravitelnost kukuřičné siláže a tím ekonomiku výroby mléka, nejvyšší vliv výnos škrobu na hektar při současně vysokém výnosu celkové hmoty. Na přiložených tabulkách v sekci obrázků můžete vidět reálná čísla, která tato tvrzení dokládají. Podobné požadavky splňují tyto hybridy i u bioplynových stanic s kratší dobou zdržení hmoty.

V nabídce osiv kukuřice KWS, které jsou vhodné pro vynikající siláž najdete hybridy AGRO-Polis, KWS Nestor, KWS Corfinio, Juvento KWS, Figaro. Jejich výběrem si zajistíte produkci mléka na 1 hektar v rozmezí 45-52 tisíc kg stejně jako například zemědělci v Německu.

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, naše oblastní zástupce, kteří Vám pomůžou optimalizovat Vaši plochu s orientací na Vaše potřeby. Více informací k silážním hybridům můžete najít také v našem katalogu na stranách 6-14.

Best 4 milk

Juvento

Corfinio KWS

KWS Nestor

Agro-Polis

Figaro