Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Chemické konzervanty

SoftAcid

17. 7. 2017

Popis:

Chráněná kyselina neleptající pokožku se sníženou těkavostí a sníženou korozivností kovů a betonu.

Užití:

Konzervace těžce silážovatelných bílkovinných pícnin, především jetele a vojtěšky, při sušině od 25 %. Výrazně zkracuje dobu setrvání píce na pokosu.

Princip působení:

Velmi rychle sníží hodnotu pH v senáži a tím zamezí ztrátám N-látek a tvorbě nežádoucích rozkladných produktů v konzervované hmotě.

Balení:

Barel 220 kg, Kontejner 1100 kg, Volně cisterna – stáčení do vlastních obalů

Dávkování:

3,5–4,0 kg/t do 30 % sušiny; 2,5–3,5 kg/t nad 30 % sušiny

Bezpečnostní list:

Bezpečnostní list - SoftAcid

Potvrzení o GMO FREE:

GMO FREE potvrzení.pdf

Složení:

kyselina mravenčí (E236) 50 %

kyselina propionová (E280) 10 %

lignosulfonáty (E565) 40 %

hodnota pH 1,5 – 2,1

Potřebujete poradit?