Člověka je možno
poznat podle knih, které čte.
– Herbert Louis Samuel