Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Daří se?

12. 10. 2017

Nejnovější poznatky, zkušenosti a doporučení k schválené protierozní vyhlášce, strip-till technologii, hnojení a hybridům kukuřice, to vše Vám přináší Zea Sedmihorky v cyklu semináře "Daří se?". Seminář proběhne na pěti místech v Čechách a na každém z nich vystoupí odborníci z Ministerstva zemědělství, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Tématické okruhy

Schválené znění protierozní vyhlášky a DZES 5 – návod na orientaci, jak postupovat v praxi od roku 2018.

Aneb: Konkrétní příklady dělení bloků, tvorby přerušovacích pásů, strip-tillage a dalších půdoochranných technologií u kukuřice.
Přednášející:

 • Ing. Václav Kadlec, Ph.D.
  Ministerstvo zemědělství ČR
 • Ing. Martin Mistr, Ph.D.
  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • Ing. Marek Batysta, PhD.
  Ministerstvo zemědělství ČR

Nové poznatky ve hnojení kukuřice v kostce a poznatky při hnojení u Strip-tillage technologie.

Přednášející:

 • Ing. Pavel Růžek, CSc.
  Výzkumný ústav rostlinné výroby
 • Ing. Helena Kusá, PhD.
  Výzkumný ústav rostlinné výroby

Hybridy kukuřice KWS, které ušetří více jak 10 tisíc na každý hektar.

Přednášející:

 • oblastní terénní zástupci
  ZEA Sedmihorky

Moderátor a odborný garant semináře:

Ing. Petr Šreiber
ZEA Sedmihorky

Místa a termíny konání

st
1. 11. 2017
restaurace Bartoni v Kočí, okres Chrudim, zde začátek až 9:30
čt 2. 11. 2017
hotel Prácheň Horažďovice, okres Klatovy
út 7. 11. 2017
restaurace Modrá Hvězda, Petrovice, okres Příbram
st 8. 11. 2017
správní budova ZEA Sedmihorky v Radvánovicích, okres Semily
čt 9. 11. 2017
Plzeňský Prazdroj, centrum Secese v Plzni, okres Plzeň

Časový harmonogram

8:30–9:00 prezence
9:00–12:00 odborné přednášky a diskuze
12:00 zakončení a společný oběd


Pozvánka v PDF ke stažení

Seminář již proběhl. Ale nezoufejte, již teď pracujeme na dalším!