Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Novinka JANOSH – exkluzivně od ZEA Sedmihorky

Ing. Petr Šreiber - úsekový ředitel ZEA Sedmihorky

Vážení pěstitelé řepky, firma ZEA Sedmihorky v rámci platformy ZEA Market vám exkluzivně nabízí žhavou novinku řepky ozimé v podobě hybridu JANOSH od firmy - udržovatele Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG - pro osev 2024.

Tento hybrid je pro skvělé výsledky v pokusech na Slovensku, Polsku a ve Francii zapsán do tzv. EU katalogu odrůd, takže ho lze prodávat ve všech zemích EU. 

Z pohledu základních charakteristik hybrid JANOSH vykazuje velmi rychlý počáteční vývoj na podzim, což ho předurčuje pro střední až pozdnější termíny výsevu. Na podzim je použití regulátorů růstu jednoznačně doporučeno, zjara postačí ošetřit hlavně bujné a hustší porosty, anebo naopak prořídlé. Často stačí jen fungicid do květu. Středně raně kvete a i tak dozrává. Vykazuje střední výšku rostlin s velkou odolností vůči poléhání. Rovněž vykazuje vysokou mrazuvzdornost a suchovzdornost. Výnos oleje je střední až vysoký, stejně tak je hodnocen obsah oleje v semeni. Vůči Phoma lingham vykazuje odolnost díky genu Rlm7. Vykazuje rezistenci vůči TuYV tj. viru žloutenky vodnice. Je rovněž vysoce tolerantní vůči Verticilliu, což ocení nejen pěstitelé řepky v úzkých osevních sledech. Nyní se řeknete, proč si máte hybrid JANOSH vybrat na své pozemky, v čem tedy vyniká nad ostatními hybridy řepky?

Proč pěstovat hybrid JANOSH?

Jednak osivo lze uhradit firmě ZEA Sedmihorky i dodávkou krmných obilovin, což může být v dané chvíli pro řadu zemědělců výhodné. Dále hybrid JANOSH vykazuje špičkové výnosy ve všech výrobních oblastech včetně suchých oblastí, což dokládá graf z POP SPZO 2022/23 ze západního Slovenska- průměr ze 7 lokalit, kde v porovnání se řadou konkurenčních i nových hybridů je nejlepší s výnosem nad 5 t/ha. Pokud se podíváme na výsledky COBORU- polský odrůdový úřad, tak hybrid JANOSH dosáhl skvělého výsledku v roce 2022 na úrovni 111% a v roce 2023 110% na průměr kontrolních hybridů - Derrick, Gemini, DK Excited, LG Arnold. Rovněž se osvědčil v tvrdých klimatických podmínkách ve Švédsku. Pro své skvělé výsledky v registračních pokusech ve Francii byl povolen - zapsán do tzv. EU katalogu odrůd s právem ho prodávat ve všech zemích EU.

Nyní zmiňme možná ještě ta důležitější kritéria, proč pěstovat hybrid JANOSH. Tento hybrid tak, jak byl vyšlechtěn, splňuje všechny nároky na moderní hybrid pro současné podmínky i z hlediska pěstování řepky při snížených nákladech tj. při nižších realizačních cenách za semeno řepky. Má jednak vysokou odolnost vůči hlavním chorobám řepky, takže zde lze spatřit první možnost výrazných úspor v aplikaci fungicidů. Základem musí pochopitelně zůstat aplikace na podzim, kdy je nutné prakticky každou řepku vhodně regulovat. Pak je zpravidla efektivní provést na jaře aplikaci fungicidů do květu. A to by mělo stačit. Regulátory dozrávání nejsou potřeba, protože vyniká rovnoměrným dozráváním celé rostliny při zpevněných šešulích.

Hybrid JANOSH je stavbou rostliny vyšlechtěn tak, aby na každý vynaložený 1 kg přijatého dusíku bylo vyprodukováno co nejvíce semen, minimálně nad 39 kg. Jinak řečeno, aby přijatý dusík nebyl zbytečně vynaložen na stavbu zbytkové hmoty, která sice po sklizni zůstane na poli k mineralizaci, ale efektivně byl navýšen výnos semen. Je snaha snížit dávky dusíkatých hnojiv, zlevnit výrobu, ale výnos semen by měl být vyšší.

Rovněž systém šlechtění na větší podíl výnosu na větvích umožňuje použít hybrid JANOSH i v nových technologiích strip-tillage a celkově při setí do širších řádků, kde se na základě pokusů zvyšuje výnos semen oproti klasice i o 15%. U těchto technologií při výsevu v agrotechnickém termínu se zpravidla snižuje výsevek na 250-300 tisíc semen na hektar při současném insekticidním moření.

Závěrem při odpovědi na otázku: Proč pěstovat nový hybrid JANOSH, lze zkráceně zkonstatovat, že hybrid JANOSH vám přinese úsporu pesticidů, úsporu dusíkatých hnojiv, lépe si poradí s extrémním počasím, ale současně vám zajistí stabilní, tedy nekolísavý, výnos semen v rámci jednotlivých ročníků, stanovišť a to i v technologiích širších řádků. V případě zájmu o zakoupení hybridu JANOSH kontaktujte, prosím, oblastní zástupce ZEA Sedmihorky.


janosh-letak.pdf