Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

ZEA MARKET - Jedeme dál…….

20. 2. 2024

Počátkem každého roku rotují v naší mysli otázky typu „Co nového přinese?“, anebo „Jak dál? “Bez náležité dávky optimismu bychom to, co následně přijde, nemohli úspěšně naplňovat. Samozřejmě, že i v ZEA Sedmihorky jsme si tuto otázku položili, už proto, že na podzim minulém roku došlo u nás k zásadní změně. Do té doby naše úsilí na zemědělském poli bylo spojováno s hybridy kukuřice německé firmy KWS a nejednalo se o krátkou epizodu, ale období více než 35 let. Není divu, že tyto hybridy se staly jakýmsi synonymem naší práce. Přesto, jak už to v životě bývá, dochází i po tak dlouhé době ke změnám. ZEA Sedmihorky se vydala vstříc budoucnosti novou cestou. Na místě je otázka – PROČ?

Aniž bychom se pouštěli do podrobností, jednou z dalších příčin byla skutečnost, že v oblasti šlechtění této plodiny došlo k bouřlivému vývoji. Nemohli jsme si nevšimnout, že obdobně kvalitní hybridy nabízí celá řada dalších šlechtitelských firem, a vedle toho existují i výrazné rozdíly v jejich prodejní ceně. To je otázka, která v dnešní době nabývá na významu a v celé řadě zemědělských subjektů je a bude doslova i otázkou existenční. Všichni víme, že míra úspěšnosti v podmínkách klesajících tržeb je určena především výší nákladů na jednotku produkce. I v ZEA Sedmihorky, která vedle obchodní činnosti, má své aktivity v rostlinné a živočišné výrobě, víme dobře, co to znamená.

S vědomím těchto skutečností jsme se proto rozhodli nabídnout zemědělské veřejnosti větší prostor k manévrování. Přicházíme proto s projektem, který jsme nazvali ZEA Market, v jehož rámci nabízíme mnohem širší sortiment vybraných hybridů kukuřice s garantovanými výnosy a možnostmi výběru cenové hladiny. Neplatí totiž, že to co je dobré a nadprůměrné, musí být zákonitě i drahé. Začali jsme spolupracovat s firmami Saaten Union, Limagrain, Syngenta a Saatbau Linz a věříme, že v budoucnosti najdeme ještě další subjekty, které přispějí k úspěšnosti tohoto projektu.

Chceme, aby účinně fungoval vztah - cena : výkon- nejenom v zemědělské prvovýrobě, ale v celé sféře služeb souvisejících s touto činností. Tato změna se netýká jenom kukuřice, ale zároveň chceme rozšířit naší nabídku o výkonné odrůdy sóji, slunečnice, hybridního žita, meziplodin a samozřejmě královny našich polí – řepky olejné. Již spolupráce s firmami Rapool a Limagrain tomu vytváří náležitě kvalitní zázemí.

Informujeme Vás o změnách, ale legitimní otázka je, na co se můžete při spolupráci s námi i nadále spolehnout? Chceme Vás ujistit, že k nabízenému zboží budeme poskytovat jako nezbytný bonus aktuální a fundované poradenství a vedle toho Vás budeme pravidelně seznamovat s novinkami v legislativě, abyste se mohli připravit na to, co Vás čeká s potřebným předstihem. Jsme toho názoru, že žádný satelit či počítačový program nemůže zcela nahradit, alespoň v dohledné době, spolupráci zkušeného agronoma s odborně zdatným poradcem. Takový tandem totiž nemá konkurenci.

Pro nastávající sezónu ZEA Market zároveň rozšiřuje možnosti úhrady osiv prostřednictvím dodávek krmných obilovin, což je aktuální zejména v poslední době, kdy existují problémy s odbytem některých komodit. Nabídnuté obiloviny odvezeme na naše náklady vlastními dopravními prostředky. Vedle toho máme zásoby osiv vybraného portfolia hybridů kukuřice na skladě – například Danubio, Bone, Neutrino, SY Remco, SY Impulse, SU Crumber, Akanto, Marcamo, LG 31.224, Korynt, Sucorn aj., které jsme schopni operativně propracovanou logistikou dopravit do Vašich skladů i do 24 hodin od objednání. CHCEME VÁM VYJÍT VSTŘÍC !

Ing. Stanislav Padrůněk, jednatel ZEA Sedmihorky