Odešla legenda

23. 4. 2019

V úctyhodném věku 97 let zemřel Ing. Vlastimil Kozel. Jeho život byl naplněn úsilím povznést české zemědělství na úroveň srovnatelnou s předními státy světa. Podílel se na rozvoji systémového pěstování kukuřice a zasloužil se o rozkvět chovu holštýnských dojnic, které se staly jeho celoživotní profesní láskou. O své poznatky a zkušenosti se dělil prostřednictvím bohaté publikační a přednáškové činnosti a tak tu dnes zanechal početnou skupinu svých následovníků. Jsme hrdi na to, že i my v ZEA Sedmihorky jsme měli tu čest s ním spolupracovat.