Seminář pro vyšší kvalitu potravin

14. 11. 2018

Ing. Petr Šreiber jako zástupce ZEA Sedmihorky v pracovní skupině NAP udržitelného používání pesticidů na MZe, kde je delegován Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, si vás dovoluje upozornit na velice zajímavý a aktuální seminář konaný na Ministerstvu zemědělství dne 19.11.2018 na téma: Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin: kontaminanty v potravinách a v pitné vodě. Seminář nastíní, jakými směry se bude ubírat české zemědělství z pohledu nároků na kvalitu potravin.


Pozvánka na seminář