Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

HYBRIDY KWS MAJÍ ŠKROB I VYSOKOU STRAVITELNOST

8. 11. 2018

Během měsíce října 2018 proběhly naše semináře, kde jsme Vás mimo jiné informovali o zavedení dvou nových marketingových značek hybridů kukuřice KWS na český trh.

U silážních hybridů KWS jde o značku Best4milk, která soustřeďuje nejlepší a prověřené hybridy na siláž pro skot, které přináší nejvyšší ekonomický profit vysoce nad 10 tisíc Kč na 1 hektar v porovnání s průměrem ostatních hybridů v ÚKZÚZ v dané kategorii ranosti. Hodnoty přínosu jednotlivých hybridů jsou uvedeny v Tabulce 1 níže.

Společnými výběrovými parametry jsou: 

  • špičkový výnos silážní hmoty,
  • vysoký výnos a obsah škrobu v silážní hmotě,
  • a dozrávání škrobu na zelené rostlině,
  • tím je komplexně zaručena špičková stravitelnost celkové silážní hmoty a maximální energetická hodnota siláží.


Tabulka 1 - Ekonomický přínos hybridů KWS - Best 4 Milk (výpočty KWS Osiva)

ranost
 hybrid (FAO)
zvýšení tržeb o
Velmi raná siláž
Juvento (230)
20 709 Kč/ha*
KWS Nestor (230)
16 595 Kč/ha**
Raná siláž
Corfinio KWS (250)
41 205 Kč/ha*
Amaveritas (250)
18 594 Kč/ha*
Figaro (250)
26 977 Kč/ha**
Středně raná siláž
Walterinio KWS (280)
22 990 Kč/ha*
Středně pozdní siláž
Bigbeat (320)
9 231 Kč/ha*


* Zvýšení tržeb je vypočteno z výsledků ÚKZÚZ u sledovaného hybridu oproti průměru zkoušených hybridů v daném sortimentu při realizační ceně mléka 8,50 Kč/l.

** Zvýšení tržeb je vypočteno z výsledků sledovaného hybridu oproti průměru zkoušených hybridů v daném sortimentu v poloprovozních pokusech KWS v ČR při realizační ceně mléka 8,50 Kč/l.


Často diskutovanou otázkou při výběru hybridů na siláž je jejich stravitelnost. Zvláště je skloňována hodnota pouze stravitelné vlákniny DINAG. Je třeba zdůraznit, že veřejně přístupné výsledky zkoušek ÚKZÚZ ukazují rozdíl v hodnotě DINAG mezi jednotlivými hybridy v rozmezí 0,5-1 %. Pokud zkonstatujeme fakt, že vláknina se pohybuje v siláži mezi 18-20%, ale obsah škrobu v siláži u hybridů KWS Best4milk je v rozmezí 32-38%, a navíc v porovnání s průměrem ostatních hybridů v ÚKZÚZ mají tyto hybridy KWS o 3-8 % vyšší obsah škrobu, který je stravitelný více jak z 93 % (Elos), pak jednoduše selským propočtem dostaneme, že škrob vyrobený v siláži má mnohonásobně větší význam z pohledu stravitelnosti celkové silážní hmoty, než hodnota vlákniny DINAG. Ekonomické propočty produkční účinnosti těchto hybridů KWS to jen potvrzují. Současně dochází k obrovským úsporám za jadrná krmiva, pokud se škrob vyrobí přímo v siláži. Více v katalogu na https://zea.cz/kukurice


Tabulka 2 - Snížení stravitelnosti výrazně zvyšuje náklady

Stravitelnost siláže
%

Spotřeba obilovin navíc
kg/ks/den

Náklady
Kč/ks/den

75

0

0

55

2,2

8,8


Tabulka 3 - Přepočet ztráty ve vícenákladech na jadrná krmiva

Počet dojnic

Obiloviny navíc
t/rok

Ztráta
Kč/rok

1

0,8

3 200

100

80

320 000

500

400

1 600 000


* 8,8 Kč/ks/den při ceně 4000 Kč/t obilovin


Druhou marketingovou značkou u zrnových hybridů KWS je UNIQUEDENT. Do ní patří tyto hybridy: KWS 2322, KWS 2323, Kidemos, Kabrinias, KWS 2370. Společnými znaky jsou: typ zrna koňský zub, nejranější na trhu v ČR v porovnání s konkurencí, rychlé ukládání škrobu a jistota vysokého výnosu i za sucha.

Ekonomický přínos tj. navýšení tržeb oproti ostatním hybridům v ÚKZÚZ  je uveden v tabulce níže. I v roce 2018, který byl nepříznivý na výnos kukuřice, tyto hybridy obstály. S tím souvisí zamyšlení, že tyto hybridy vyšlechtěné speciálně na suché zrno mohou vyřešit problémy a nahradit buď cukrovku v osevním postupu, anebo rozhodně jarní obilniny. Kukuřičné zrno se bezesporu stává velice zajímavou tržní komoditou, která přinese rentabilitu. Více v katalogu na https://zea.cz/kukurice


Tabulka 4 - Ekonomika pěstování hybridů KWS

Hybrid FAO

Zvýšení tržeb
Kč/ha*

Kabrinias

230

3498

KWS 2322

230

3168

KWS 2323

250

1821

Kidemos

270

4061

KWS 2370

290

1904


* jedná se o přínos v tržbách v porovnání s celým sortimentem zkoušených hybridů v ÚKZÚZ v dané ranostní skupině mimo hybridy KWS při ceně sušení 45 Kč/t% a 5000 Kč/t suchého zrna


Vážení obchodní partneři, doufám, že některé z hybridů KWS Best4milk či UNIQUEDENT jste si již objednali či objednáte, jedině tak se přesvědčíte o výhodách a zlepšíte si ekonomiku pěstování kukuřice, včetně zajištění dostatečného množství kukuřičné siláže.

Ing. Petr Šreiber