Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Seminář: "Prostřeno v jámě"

23. 1. 2017

Obecný princip úspěšné konzervace a zdárného uchování objemného krmiva je založen na co nejrychlejším snížení pH konzervované píce. Inokulací konzervovaného materiálu pouze bakteriemi mléčného kvašení máme sice zajištěn rychlý pokles pH, avšak při jeho krmení se potýkáme s velmi vysokou kyselostí a krmnou dávku musíme následně pufrovat. Kvalita samotného konzervačního procesu je tedy úzce spjatá s druhem použitého konzervačního prostředku.

Je proto velmi důležité při výrobě kvalitních senáží a siláží používat takové silážní inokulanty, které umožní nejenom se přizpůsobit danému okamžiku sklizně, ale zároveň s jejich pomocí vyrobit krmiva vyhovující konečnému uživateli – skotu. Při vlastní konzervaci objemných krmiv tak jako tak musíme část živin obětovat, pro stabilizaci živin ostatních.

Že se vyplatí konzervovat objemná krmiva i pro „železnou krávu“ – tedy bioplynovou stanici, si ověřilo mnoho podniků, ale je možné užít stejný silážní inokulat pro dojnice i bioplynky a lze snad podpořit výnos metanu v bioplynové stanici správnou konzervací?

Na tyto a další otázky je zaměřen seminář „PROSTŘENO v silážní jámě“, který pořádá ZEA Sedmihorky ve dvou termínech:

  • úterý 14.2. 2017 v Plzni,
  • středa 15.2. 2017 v Radvánovicích.

Se svými odbornými přednáškami vystoupí:

  • Bernard Andrieu, Technical Support Manager, Francie: Silážní principy při výrobě kvalitních siláží a senáží
  • Ing. Pavel Buben, DELACON Biotechnik ČR: Výsledky provozních pokusů užití Lactobacillus buchneri v konzervaci objemných krmiv v České republice
  • Ing. Zdeněk Růžička, ZEA Sedmihorky: Mýty a omyly při konzervaci objemných krmiv

Přihlášky zasílejte na adresu: ZEA Sedmihorky, Roudný 53, 511 01 Turnov, nebo na zea@zea.cz. Více se dozvíte na pozvánce