Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Semináře "Kdo po poli chodí....." byly úspěšné

7. 11. 2018

Sérii seminářů pod názvem: Kdo po poli chodí, tomu pole rodí, uspořádala firma ZEA Sedmihorky celkem na čtyřech místech po Čechách. Náplň seminářů zaujala pozornost řady zemědělců. Není se čemu divit, neboť doc. Jursík z České zemědělské univerzity v Praze seznámil přítomné s možnostmi náhrady přípravků s účinnou látkou glyfosát v různých plodinách a proti konkrétním skupinám plevelů. S restrikcí glyfosátů se budeme v budoucnosti setkávat ještě více, takže tato přednáška byla velice zajímavá a aktuální. Zkráceně lze zkonstatovat, že lze do určité míry přípravky na bázi glyfosátů nahradit kromě desikací, ale vždy to znamená podstatné zvýšení nákladů v řádu 3-4 krát.

V další přednášce doc. Brant též z České zemědělské univerzity podrobně probral tzv. pásové zpracování půdy ( strip tillage) nejenom u kukuřice. Zaměřil se zvláště na rozdíly jednotlivých technologií a na základní požadavky, které je třeba při tomto zpracování půdy dodržet z pohledu legislativy. Tyto půdoochranné technologie jsou velice vhodné pro podmínky ČR, kdy výrazně snižují riziko vzniku eroze a současně případná výnosová deprese je oproti jiným technologiím minimální (např. oproti No tillage aj.).

Ze zástupců ZEA Sedmihorky vystoupil jednak Ing. Petr Šreiber, který přítomné seznámil se zákonitostmi a závislostmi stravitelnosti kukuřice a silážní zralosti. Na základě přesných výpočtů z pokusů ÚKZÚZ dokázal, že silážní hybridy KWS mají jak špičkový podíl škrobu, tak současně nadprůměrnou stravitelnost celkové silážní hmoty. Podrobněji je tato problematika popsána v dalším příspěvku. Dále oblastní zástupci ZEA Sedmihorky doložili další ekonomické propočty k hybridům z nových marketingových značek Best4milk a UNIQUEDENT, kde byly jednoznačně prokázány ekonomické efekty navýšení tržeb vysoce nad 10 000 Kč/ha v porovnání s průměrem ostatních hybridů v dané kategorii ranosti.