Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Sofistikovaným senážováním lze uchovat více živin!

26. 4. 2018

V současné době se v zemědělských podnicích, které se zabývají chovem skotu, nacházíme před nejdůležitějším obdobím roku. A to před obdobím silážování! Při prvních sečích vytváříme zhruba ½ zásob objemné píce na celý příští rok! A co zkazíme při první seči, již těžko v ostatních sečích do podzimu doženeme.

Díky našim klimatickým podmínkám je silážování a senážování nejvhodnější metodou jak dlouhodobě uchovat objemnou píci s minimálními ztrátami. Výroba kvalitní bílkovinné senáže je poplatná velmi úzkému časovému prostoru k provedení sklizně v optimálních podmínkách. Naším nejdůležitějším cílem je co nejrychlejší dosažení požadované úrovně sušiny hmoty a zkrácení doby zavadání. Zkrácení doby zavadání totiž znamená snížení ztrát živin způsobených procesem prodýchávání a proteolýzou. Pří vlastní konzervaci senáží tak jako tak musíme část živin obětovat pro stabilizaci živin ostatních.

Po provozních, několikaletých zkušenostech jsme pro Vás i pro letošní sezónu 2018 připravili úspěšnou řadu biologických inokulantů řady LALSIL HC.

Při přesychání hmoty, nebo při navážení hmoty do širokých jam je nutno užít senážní inokulant Lalsil Fresh HC, obsahující bakterie mléčného kvašení Lactobacillus buchneri. Tyto heterofermentativní bakterie lze s úspěchem užít do kombinací spolu s homofermentativními kmeny bakterií mléčného kvašení. Takto zakonzervované senáže nevykazují přílišnou kyselost (danou hodnotou KVV v protokolech), neboť v průběhu fermentace se zpracovává přebytečná kyselina mléčná na kyselinu octovou, která nesnižuje příjem zvířaty, protože je vytvořená řízenou fermentací a nikdy nepřevýší hodnotu kyseliny mléčné. Kyselina octová je normálně přítomná v bachoru, kde se jí během 24 hodin vytvoří až 3 kg. Svými protiplísňovými a protikvasinkovými účinky je kyselina octová významným faktorem ovlivňujícím aerobní stabilitu krmiva po otevření jámy a odběrové stěny.

Podle provedených rozborů je též zřejmé, že v senážích ošetřených Lalsilem PS HC a Fresh HC se v nich navíc vytvořil propylenglykol – velmi důležitá součást metabolismu vysokoprodukčních dojnic. K tomu lze očekávat, že mléčné bakterie svými a dodanými enzymy v přípravku PS HC rozrušují ligninocelulózový komplex rostlinných buněk a tím umožní zvýšit stravitelnost zakonzervované píce již v jámě a předpřipraví krmivo k lepšímu využití v bachoru dojnice.

Systematický přístup k problematice výroby senáží se vyplácí, neboť každé 1 % zvýšení stravitelnosti krmiva vede ke zvýšení příjmu sušiny dojnicemi o 0,17 kg a navýšení užitkovosti o 0,25 litru mléka!

Nové, propracované a důmyslné senážovací technologie se tedy nezaměřují jenom na uchovávání živin, ale i k navýšení krmné hodnoty píce dané ochranou bílkovin a energie, zvýšením stravitelnosti hmoty a optimálním fermentačním profilem vytvořených kyselin.

Zjistili jste, že ještě nejste na silážování a senážování připraveni? Nepanikařte. Vyberte si v eshopu co Vám ke konzervaci chybí s doručením po ČR zdarma.

Koupit v eshopu