Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

UNIQUE DENT místo pšenice

4. 12. 2017

Pokud jste nestihli letos na podzim vyset ozimou pšenici či jiné obilniny, anebo zda máte zkrátka „volných“ pár hektarů pro jarní tržní plodiny, nabízíme vám jako alternativu osivo špičkových hybridů kukuřice KWS na zrno. Nové hybridy KWS soustředěné pod marketingovou značkou „UNIQUE DENT“ tj. KWS 2322, KWS 2323, Kabrinias, Kidemos a KWS 2370 jsou speciálně vyšlechtěny na zrno, a vyznačují se vedle nadprůměrného výnosu suchého zrna rychlým ukládáním škrobu a rychlým uvolňováním vody ze zrna. Tyto hybridy pak dosahují nižší sklizňovou vlhkost o 7-14 dní dříve oproti řadě konkurenčních hybridů na trhu v ČR. Toto dokládají i tříleté výsledky ÚKZÚZ.

Prvním benefitem je, že sklizeň u nich začíná dle oblastí již od počátku října a trvá do konce října, kdy je ještě příznivější počasí ke sklizni. Rovněž vyšší teplota vzduchu v tu dobu šetří plyn na ohřev hmoty zrna při sušení. Dále můžeme na sklizenou slámu včas aplikovat tekutá organická hnojiva v termínech dle nitrátové směrnice a vyprázdnit si na zimu jímky. Zapravení posklizňových zbytků orbou a vlastní orba jsou kvalitní, bez zbytečného utužení půdy, při současném snížení spotřeby nafty o zhruba 30% oproti orbě za „totálního mokra“. Navíc je kukuřičnou slámou a kořenovými zbytky dodáno do půdy zhruba tolik živin a organické hmoty jako po aplikaci 40 t/ha hnoje.

Druhým benefitem, dnes často opomíjeným, je fakt, že kukuřičné zrno sklízené do 30. října má eliminován obsah nežádoucích toxinů na minimum, tedy pod hranicí platných norem. Sklizně v listopadu často již nevyhovují normám a výrazně ztrácí tržní hodnotu. Rozbory na základní toxiny si již výkupní organizace začínají provádět, neboť odběratelé krmných směsí zvláště u drůbeže ihned negativně pocítí nadlimitní obsahy toxinů.

Třetím benefitem, rozhodně tím nejdůležitějším je příznivá výsledná ekonomika výroby suchého zrna hybridů pod značkou „UNIQUE DENT“, což dokládají níže uvedené tabulky z praxe. Lze jednoduše zkonstatovat, že při užití těchto hybridů se vám stane kukuřice na zrno významnou tržní plodinou jednak pro přerušení „úzkých“ osevních postupů a pro zúrodnění půdy vnosem organické hmoty a živin. Dále pro řadu zemědělských firem bude kukuřice na zrno jedinou plodinou, kterou bude možné na jaře 2018 včas zaset, pokud ke konci listopadu 2017 ještě není půda na zimu připravena či zorána pro jarní obiloviny.

Vážení, pro detailní seznámení s produkty značky KWS UNIQUE DENT použijte prosím katalog kukuřice Daří se? a katalog hybridů KWS na webových stránkách ZEA Sedmihorky či informace u oblastních zástupců.

Věřím, že i Vy najdete přednosti hybridů KWS UNIQUE DENT pro Váš zisk,
za ZEA tým Ing. Petr Šreiber.